Bij Sound zijn we trots op het succesvol uitgevoerde project voor de Omgevingsdienst (OD) IJsselland. Als expert op het gebied van veiligheid, luchtkwaliteit, geluid, energie, afval, asbest en bodem, is OD IJsselland een cruciale schakel in het waarborgen van naleving van wet- en regelgeving bij bedrijven in 11 gemeenten in IJsselland en de provincie Overijssel.

OD IJsselland had de uitdagende wens om de  ICT-omgeving te ontvlechten van de gemeente Zwolle en een geheel nieuwe ICT-omgeving te realiseren op basis van Azure, met cloudgebaseerde applicaties. Sound was de trotse partner die deze digitale transformatie mogelijk maakte.

Het project begon met een grondige inventarisatie van de doelarchitectuur en het vaststellen van de functionele wensen van eindgebruikers, wat noodzakelijk was voor het Europese aanbestedingsproces. Na een zorgvuldige beoordeling van de inschrijvingen en ondersteuning bij contractering, waarbij Detron als nieuwe partner gekozen werd, startte de implementatiefase.

In deze tweede fase lag de focus op het ontwerp en de inrichting van de werkplek met de contractpartner Detron, gebaseerd op M365. Hierbij werden essentiële tools zoals MS Teams, SharePoint en OneDrive geïmplementeerd, samen met het overbrengen en koppelen van data en andere applicaties. Een detailplan voor ontvlechting en landing werd vervolgens uitgewerkt en uitgevoerd in fase 3, met als doel dat alle gebruikers uiterlijk 30 juni 2023 naadloos zouden werken in de nieuwe omgeving.

Het project omvatte een uitgebreide reeks taken, waaronder de inventarisatie van de huidige werkplek, afstemming van de uitrolstrategie met gebruikers- en beheerorganisatie, goedkeuring van inrichtingskeuzes door belangrijke stakeholders, en het vaststellen van veranderingen in de manier van samenwerken.

Sound nam hierbij de rol op zich om de geselecteerde leverancier, ketenpartijen en OD IJsselland integraal aan te sturen. De migratie van de huidige naar de nieuwe ICT-omgeving, inclusief communicatie, data-migratie en adoptie van de nieuwe manier van werken, verliep soepel, mede dankzij een nauwe samenwerking met de Friendly User-group.

Uiteindelijk coördineerden we de succesvolle overdracht naar de nieuwe beheerorganisatie van OD IJsselland en voltooiden we de afhechting en ontmanteling van de oude ICT-omgeving. Het project was niet alleen een technologisch succes, maar ook een naadloze overgang voor de medewerkers van OD IJsselland naar een geoptimaliseerde digitale werkomgeving. We kijken uit naar toekomstige samenwerkingen waarin we organisaties helpen bij het realiseren van hun digitale ambities.