In drie stappen een innovatiemindset: 

Een wens die leeft bij veel bedrijven. Zo ook bij Geldmaat, de organisatie die namens de banken verantwoordelijk is voor de geldautomaten in Nederland.  

Digitale ontwikkelingen versus de contante geldstroom 

Aangezien digitaal geld gewoongoed is geworden, is contant geld een steeds minder hot topic in de maatschappij en bij de banken. Des te belangrijker dat Geldmaat zorgt voor goede beschikbaarheid voor mensen die contant willen gebruiken, of het nu incidenteel is of heel frequent. Daarvoor is innovatie van de dienstverlening noodzakelijk..  

Geldmaat stimuleert deze innovatieve mindset door de medewerkers te inspireren door een innovatiedag en inspiratiesessies. Daarnaast ontstond de wens om een toolset mee te geven waarmee het makkelijker wordt om in de waan van de dag juist innoverend te werken. Sound werd gevraagd hierin mee te denken en in samenwerking met Lisanne van Het Kraakpand werd er een innovatieprogramma uitgevoerd.  

Design Thinking als basis van een innovatie mindset 

Een team van 8 medewerkers werden getraind in de de principes en tools van de #designthinking methode. Deze medewerkers hadden een grote variëteit in rollen binnen de organisatie waardoor deze manier kan innoverend denken en werken bottom-up gaan beklijven.  

Design Thinking is een iteratief proces dat gebruikt wordt om complexe uitdagingen op te lossen. Daarbij staat de gebruiker en zijn behoeftes centraal; Design Thinking draait om het begrijpen van de mensen voor wie een product of dienst ontwikkeld wordt. Hierbij worden er in principe drie fasen doorlopen door een team met daarin multidisciplinaire kennis/rollen:  

  1. De vraagfase: het creëren van context rondom de uitdaging en het daarmee scherp krijgen van de daadwerkelijke uitdaging/vraag/behoefte; 

  1. De ideefase: het bedenken van passende, maar vernieuwende ideeën/oplossingen; 

  1. De actiefase: het prototypen en testen/valideren van de gekozen oplossing 

Idealiter worden de fasen gefaciliteerd door iemand, in dit geval Lisanne, die niet inhoudelijk meedenkt. Hierdoor kunnen de deelnemers echt uitgedaagd worden in zowel hun denk- als creatieproces. Daarnaast is er een belangrijke tijdscomponent waaraan gehouden moet worden. Ten slotte zorgt een facilitator ervoor dat iedereen gelijke input kan geven, zodat ook de wat stillere deelnemers gehoord en uitgedaagd worden.   

Het innovatieprogramma in drie stappen 

De deelnemers waren verdeeld in 2 rollen: facilitators & ambassadeurs. De facilitators zijn getraind om zelf innovatie te faciliteren, terwijl de ambassadeurs hun enthousiasme binnen de organisatie delen en dienen als klankbord voor de facilitators.In het programma werd de Sound methode toegepast waardoor het bestond uit drie delen:  

  1. Voordoen: in dit deel voltooiden de deelnemers 2 design sprints onder begeleiding van Lisanne. De drie bovengenoemde fasen werden toegepast op een actuele uitdaging binnen Geldmaat.  

  1. Meedoen: in dit deel verdiepten de deelnemers zich in de theorie zodat de principes en werkvormen van Design Thinking ook echt toegepast kunnen worden. Daarnaast leerden ze ook hoe je in kort tijdsbestek de werkvormen effectief kunt gebruiken. Vervolgens werden ze uitgedaagd om zelf een Design Sprint te ontwerpen.  

  1. Zelf doen: de facilitators voerden zelf de ontworpen design sprint uit, waarbij de ambassadeurs hen voorzien van feedback/hulp.  

Voordelen 

Hoewel het een hele kluif is in 6 weken tijd, zijn de deelnemers overtuigd van de meerwaarde en effect van het toepassen van deze methode.  Ook het multi-disciplinaire karakter van design thinking wordt als erg positief ervaren.  
De deelnemers zien ook dat het een mind- en toolset is die moet groeien en waarin je ‘thuis’ moet raken als organisatie, facilitator en deelnemer.  

Lisanne beaamt dit: door vlieguren te maken met deze methode en de werkvormen, leer je de werkvormen juist pragmatisch toe te passen waardoor je niet altijd hele dagen of weken nodig hebt om tot vernieuwende oplossingen te komen.  

Meer weten over het innovatieprogramma? Neem contact op met Patrick de Lange (patrick@sound.team) of Lisanne van Nieuwkerk (lisanne@sound.team).  

Dit artikel werd geschreven door Lisanne van Nieuwkerk, consultant data gedreven innovatie @ Sound.