NS post-covid: nieuwe strategie passend bij het nieuwe reisgedrag

NS station

Gedreven door de toenemende digitalisering, opkomende deelmobiliteit en de trend van thuiswerken post-covid, is de vraag naar mobiliteit sterk veranderd in Nederland de afgelopen jaren. Post-covid zag ook bij de NS dat de forens vaker thuis bleef werken. Hierdoor ontstond de kans dat ook op de langer termijn de impact op het aantal reizigers voor de NS gevoeld zou blijven.

Sound heeft samen met NS analyses uitgevoerd om te bepalen welke aanpassingen nodig waren om de trein aantrekkelijk te houden voor reizigers, passend bij het nieuwe reisgedrag van de kantoorforens. Op basis van deze analyses is er een aanpak geformuleerd om reizigers ook blijvend te spreiden over de dag en de week om de hyperspits te verkleinen, of zelfs te kunnen voorkomen. Hiermee heeft Sound een belangrijke bijdrage geleverd voor de NS om ook post-covid duurzame mobiliteit aan te kunnen bieden in Nederland.

De strategie van NS

NS is een van de grootste bedrijven in Nederland met bijna 20.000 medewerkers. Nederland duurzaam bereikbaar is de belangrijkste strategische doelstelling van NS.

Belangrijke onderdelen van de strategie van NS zijn:

 1. Terugbrengen van het niveau reizigers van 2019 door een betrouwbare reis
 2. Brede mobiliteit & stations van wereldklasse
 3. Sneller digitaliseren en data-gedreven werken
 4. Wendbare organisatie en goedkoper produceren
 5. Vergroten van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid

Een uitgebreid overzicht van de strategie van NS is te vinden via deze link.

NS post-covid

Door covid is NS in een uitdagende periode gekomen. Het is een periode geweest vanuitersten: begin 2020 vervoerde NS meer dan 1,3 mio reizigers, maar niet veel later minder dan 50.000 per dag.

Covid heeft een enorme impact gehad op NS. Hierover heeft NS in haar jaarverslag op pagina 7 een chronologisch overzicht gemaakt dat te vinden is via deze link: 2020: in het teken van corona

Invullen van strategie tijdens en na corona m.b.v. Sound

Halverwege het uitdagende jaar 2020 werd Sound gevraagd om hulp te bieden. Vragen waarmee NS naar Sound kwam waren onder andere:

 • Kunnen we de impact van covid op de reizigers concreet maken voor de commerciële collega’s van NS en de reizigers?
 • Is het noodzakelijk om de commerciële strategie aan te passen zowel voor de korte als lange termijn?
 • Hoe zorgen we ervoor dat NS’ers elkaar beter weten te vinden door de informatie die beschikbaar is sneller toegankelijk te maken?

Data dashboards

Er bleek veel informatie beschikbaar te zijn binnen NS over het aantal reizigers en de drukte op stations en in treinen maar dat deze informatie niet altijd gemakkelijk toegankelijk was binnen NS. Hierdoor werd het voor Marketing & Sales minder makkelijk passende acties op te zetten. Daarom is samen met een team van NS gestart met het opzetten van dashboards en nieuwsbrieven om deze informatie snel en gemakkelijk toegankelijk maken. Hiermee konden de commerciële experts van NS betere beslissingen maken over marketing en salesacties en ook goed de impact van deze acties bepalen.

Nieuwe producten

Door deze data gedreven aanpak zijn nieuwe (tijdelijke) digitale producten ontstaan en producten aangepast. Voorbeelden zijn:
 • Introductie van Treinwijzer: waarmee reizigers hun reis kunnen aanmelden.
 • Reserveren van een fietsplek in de trein
 • Drukte-indicatie in de NS-app is aangepast om beter aan te sluiten op de druktebeleving van de (post)-corona reiziger.

  Deze producten zijn mede vanuit een analyse, strategieformulering en implementatie door Sound tot stand gekomen. Vanuit Treinwijzer is ook een permanent product ontwikkeld. Meer informatie hierover is te vinden via deze link: Ga je op reis? Bereid je goed voor.

Resultaten

Covid heeft NS voor een enorme uitdaging geplaatst. “Vanuit een strategisch en analytische benadering heeft Sound NS geholpen om meer grip te krijgen op de business en nieuwe kansen te ontwikkelen”, aldus Jurriaan Stelder, Lead Resultaatcluster Plan van NS.

Belangrijke resultaten die door Sound op dit project zijn gerealiseerd:
 1. Vergroten van inzichten in reizigersontwikkelingen en deze vertalen naar sales en marketingkansen.
 2. Versnellen van productontwikkelingen zoals Treinwijzer en drukte indicatie door een strategie-executie-aanpak gericht op realisatie.
 3. Versterken van samenwerkingsverbanden binnen en buiten NS om hiermee uitdagingen zoals spreiden effectiever aan te kunnen pakken.

Contact

Wil je weten hoe wij jouw business kunnen helpen? Neem contact met ons dan bespreken we graag jullie wensen en wat onze mogelijkheden zijn.