X in a Day

X in a Day is een uitgebreid ééndaags programma dat de toekomstbestendige vaardigheden van jouw team helpt opbouwen. Verwacht praktische vaardigheden te leren om de digitale economie te omarmen. En dat allemaal in één dag! Door deel te nemen aan X in a Day zullen wij jullie inspireren, laten zien wat de toekomst in petto heeft, en hoe je het geleerde de volgende dag al kunt toepassen! Wij helpen jou de toekomst nu te bouwen door relevante use cases te maken en bijbehorende experimenten op te zetten. Je zult niet alleen over de toekomst horen, je zult het ook doen; X in a Day versnelt je team naar de toekomst!

Zal wat je gisteren deed nog afdoende zijn voor morgen?

We maken momenteel een van de grootste technologische veranderingen mee die de wereld ooit heeft gezien. Ontwrichtende technologieën beïnvloeden elk deel van ons privé- en beroepsleven. Het verandert fundamenteel de toekomst van werk, de manier waarop we waarde creëren in het bedrijfsleven, en de vaardigheden die we nodig hebben om concurrerend te blijven op de markt. Bovendien gaan deze veranderingen exponentieel sneller.

Door ons Sound model toe te passen op X in a Day maken we jouw team bewust van het disruptieve digitale potentieel en inspireren we hen om na te denken over de toekomst. Daarna activeren we hen om hun nieuwe inzichten toe te passen op actuele praktijkcases en te leren door te doen. Door X in a Day kunnen ze de volgende dag al concrete inzichten meenemen en toepassen in elk aspect van hun werk!

Digital in a Day

Digital in a Day helpt deelnemers om na te denken over hun eigen werk en om samen een innovatieve toekomstgerichte digitale propositie te creëren die de digitale economie omarmt. Mensen spelen een essentiële rol in deze technologische veranderingen. Het begrijpen en omarmen van de exponentiële technologieën zal nieuwe kansen creëren en deze technologieën in staat stellen groei te creëren. Voor mensen, voor organisaties en voor onze samenleving.

Bekijk hier de resultaten die we geboekt hebben met ons Digital in a Day programma bij PostNL!

Ethics in a Day

Ethics in a Day helpt deelnemers om de toekomst van ethiek en bedrijfsethiek beter te begrijpen. Tijdens Ethics in a Day krijg je een dieper inzicht in de impact die exponentiële technologieën hebben op ethiek. Komt bedrijfsethiek om de hoek kijken als bedrijven zich willen wapenen tegen toekomstige crises? Hoe verandert het toenemende gebruik van technologie de manier waarop we met elkaar omgaan en bepalen wat goed of fout is? We willen allemaal het juiste doen, maar hoe train je je werknemers in een veilige omgeving waar het maken van de verkeerde keuzes geen reële gevolgen heeft? Ons eendaagse intensieve ethiekprogramma helpt deelnemers om nieuwe vaardigheden en inzichten te ontwikkelen door daadwerkelijk ethische keuzes te maken in een interactieve bedrijfsomgeving onder hoge druk.

De teaser voor ons Ethics in Day spel!

Blockchain in a Day

Blockchain in a Day helpt deelnemers de impact te begrijpen die blockchain heeft op het dagelijks leven en de toekomst van vertrouwen. Verder worden use-cases verkend en besproken om deelnemers te informeren en inspireren over wat de onbegrensde mogelijkheden van blockchain inhouden. Deelnemers gaan zelf aan de slag met blockchain tijdens een simulatie om te ervaren en met eigen ogen te leren hoe blockchain de besluitvorming versnelt, ondersteunt en verbetert in een steeds complexer wordende digitale economie.

Door middel van onze X in a Day programma’s zijn beleidsmakers in staat om een gevoel van urgentie in hun organisatie te creëren dat werknemers helpt om de digitale economie te omarmen. Terwijl ze tegelijkertijd toekomstbestendige vaardigheden opbouwen door ze daadwerkelijk te doen. En dat alles in één dag!

KPN is a Dutch provider of telecom and IT services and provides consumers landlines, mobile connections, internet, and TV. They also provide complete telecom- and IT services for the business market. As the telecom market stabilized in the Netherlands years ago, IT services are important to KPN for growth. The relatively new proposition ‘Workplace’ is one of those services where IT and Cloud services are combined and has the potential to help KPN grow their business.
In 2020 Citius Fiber, a new player on the glass fiber player, launched. The brand stands for reliable and affordable access to internet, TV and (landline) telephony. Together with BAM Infra Telecom, Citius Fiber started developing a glass fiber network in Prinsenbeek in 2020, with the goal to give 5.000 households access to Gigabit internet. Citius Fiber and BAM Infra Telecom were responsible for the (technical) preparation, building permits, financing, and the development and maintenance of the network.
PostNL is one of the largest postal companies operating in the Benelux; their core business is the efficient delivery of post. Like any other postal company, PostNL is dealing with a decline of the traditional postal business and a steep growth of the parcel business. The impact of new technologies and digitization is enormous. Together with PostNL Sound developed a customized workshop to increase awareness of the impact of digital among employees of PostNL.
The retail market is an always changing, fast moving market, requiring its’ players to be adaptable and future-proof. Focusplaza is a food and DYI-retail member organisation. They select the most insightful developments and trends and organise inspiring events, informative workshops and study-trips abroad for their members.
Waar voorheen samenwerking op ICT gebied gevonden werd in gemeenschappelijke ICT-omgevingen, zien wij in toenemende mate behoefte ontstaan om deze gezamenlijke ICT omgevingen (onder andere gedeelde Microsoft tenant en werkplekinrichting), tussen gemeenten en andere instanties te ontvlechten.
VRTogether is een mediaproject dat door de Europese Commissie wordt gefinancierd in het kader van het H2020-programma. Het duurde 3 tot 4 jaar (2017-2021) en beschikte over een budget van 3,9 miljoen euro.