Fuel4Digital

In het Fuel4Digital programma verzorgt Sound een ervaringsgerichte leerervaring voor jou en je medewerkers rondom de exponentiële technologieën die een impact gaan maken in jouw branche. Fuel4Digital biedt doorlopende educatie voor professionals in een modulaire opzet. De ervaring richt zich op nieuwe digitale vaardigheden die een voorwaarde zijn voor zakelijk succes, nu en in de toekomst.

De snelheid waarmee technologie verandert, heeft een realiteit gecreëerd waarin we onze manier van werken en opleiden moeten heroverwegen. We moeten onder ogen zien dat we voortdurend moeten bijleren en onze vaardigheden moeten opfrissen om relevant en concurrerend te blijven. Door snel veranderende technologieën zullen professionals voortdurend moeten bijleren en hun vaardigheden moeten opfrissen om relevant en succesvol te blijven.

Fuel4Digital helpt professionals om de immer veranderende digitale economie te omarmen. Niet alleen door te vertellen over de technologie en vaardigheden van morgen, maar door het je te laten ervaren. Vervolgens kunnen nieuwe toekomstbestendige ambities worden gecreëerd door sociale vaardigheden te combineren met tech skills, communicatievaardigheden met codeervaardigheden, en analytische vaardigheden met ontwerpvaardigheden. Deze aanpak zal professionals in staat stellen om hun eerdere opleiding te synthetiseren met de op maat gemaakte skillset die nodig is voor de carrières van de toekomst.

Door Fuel4Digital zullen werknemers (pro)actief de mogelijkheden van digitalisering in hun werk en (business) cases verkennen door middel van experimenten, zullen ze samenwerken buiten hun eigen team, zullen ze in staat zijn om relevante data te verzamelen, kennen ze methoden om snel te valideren en te falen en zullen ze toekomstbestendig zijn.

Aangezien Fuel4Digital een data-gedreven modulair programma is, kan het precieze programma van geval tot geval verschillen. Als u geïnteresseerd bent in hoe uw Fuel4Digital programma er uit zal zien, neem dan contact met ons op! Hoe dan ook, Fuel4Digital zal u altijd de impact en het potentieel laten ervaren van exponentiële technologieën zoals Artificial Intelligence, IoT en blockchain, terwijl u leert wat er nodig is om de digitale economie te omarmen!

PostNL is one of the largest postal companies operating in the Benelux; their core business is the efficient delivery of post. Like any other postal company, PostNL is dealing with a decline of the traditional postal business and a steep growth of the parcel business. The impact of new technologies and digitization is enormous. Together with PostNL Sound developed a customized workshop to increase awareness of the impact of digital among employees of PostNL.
The retail market is an always changing, fast moving market, requiring its’ players to be adaptable and future-proof. Focusplaza is a food and DYI-retail member organisation. They select the most insightful developments and trends and organise inspiring events, informative workshops and study-trips abroad for their members.
Waar voorheen samenwerking op ICT gebied gevonden werd in gemeenschappelijke ICT-omgevingen, zien wij in toenemende mate behoefte ontstaan om deze gezamenlijke ICT omgevingen (onder andere gedeelde Microsoft tenant en werkplekinrichting), tussen gemeenten en andere instanties te ontvlechten.
VRTogether is een mediaproject dat door de Europese Commissie wordt gefinancierd in het kader van het H2020-programma. Het duurde 3 tot 4 jaar (2017-2021) en beschikte over een budget van 3,9 miljoen euro.
Ons Shared Service Centrum is een samenwerkingsverband tussen de gemeenten Kampen, Zwolle, Dalfsen, Westerveld, Zwartewaterland en de provincie Overijssel. Ons verleent diensten op het gebied van Inkoop, Personeel- en Salarisadministratie en ICT.
De organisatie besproken in deze reference case verzocht Sound om haar tot leider op het gebied van hybride werken te maken in de grootzakelijke markt. Hybride werken is de vorm waarbij medewerkers van organisaties en bedrijven deels thuis en deels op kantoor werken.