Eye Openers

Word je er aware van en ontdek de impact van exponentiële technologieën op mensen, organisaties en hoe ze werken tijdens je ontbijt. Onze Eye Opener evenementen zijn inzicht generatoren voor onze deelnemers. Wij helpen je te zien wat er aan de horizon ligt door je de beste sprekers te brengen gerelateerd aan exponentiële technologie. Een Eye Opener is een ontbijtbijeenkomst die letterlijk en figuurlijk jouw ogen opent voor de mogelijkheden die nieuwe technologieën bieden voor jouw bedrijf.

Eye Openers zijn interactieve evenementen die een uur duren. Jouw ogen worden letterlijk geopend in een open, ontspannen setting met ruimte voor diepgaande ontmoetingen en wederzijdse interactie met onze collega’s, klanten en business partners. Zo verwerf je inzicht in de impact die technologie heeft en zal hebben op jouw markt, jouw organisatie en op jezelf.

De vier hoofdonderwerpen van onze Eye Opener sessies zijn:

Future of Work

Het is belangrijk om te begrijpen wat je potentieel kunt doen met technologie, anders zal technologie iets met jou doen. Met jouw markt, jouw baan, jouw bedrijf… Wat is de impact van exponentiële technologieën op de aard van werk, hoe zal werk georganiseerd worden en kunnen professionals en bedrijven zich voorbereiden op de toekomst van werk?

Future of Ethics

Onze digitale toekomst draait om wat juist is om te doen versus waar we recht op hebben om te doen. Als technologie in staat is om slechte ervaringen uit je geheugen te wissen, zou je dat dan doen? Vind je dat je de plicht hebt om ervoor te zorgen dat je kinderen ziektevrij geboren worden? We ontwikkelen technologie om onze toekomst te creëren, dus moeten we ook een verantwoordelijke toekomstgerichte mentaliteit ontwikkelen en van onze toekomst een groei-ervaring maken.

Future of Trust

Ons wereldwijde vertrouwen in bedrijven en overheden bereikte in 2020 een historisch dieptepunt. Kunnen nieuwe technologieën, zoals blockchain, banken en centrale overheden vervangen? Ontdek hoe onzichtbare technologieën zowel handdrukken als contracten in de digitale wereld veranderen.

Future of Mobility

Hoe maakt mobiliteit de wereld kleiner en de economie groter? Wat speelt er in de auto- en mobiliteitsmarkten en wat zal de markt de komende jaren domineren? We gaan dieper in op de autonome, geïntegreerde, elektrische en gedeelde trends en bedrijfsmodellen die van belang zijn.

Tijdens onze Eye Openers wordt je ondergedompeld in de wereldwijde opkomst van de data-gedreven digitale economie en de disruptieve invloeden van de onderliggende exponentiële technologieën op de inhoud en organisatie van het leven.

Als zodanig wordt je bewust gemaakt van de uitdagingen waar we in deze nieuwe veranderlijke omgeving geconfronteerd mee worden en begrijp je de kansen die hieruit voortvloeien.

Door het openen van jouw ogen zul je je bewust worden van wat er gaat gebeuren en signaal van ruis kunnen onderscheiden.

PostNL is one of the largest postal companies operating in the Benelux; their core business is the efficient delivery of post. Like any other postal company, PostNL is dealing with a decline of the traditional postal business and a steep growth of the parcel business. The impact of new technologies and digitization is enormous. Together with PostNL Sound developed a customized workshop to increase awareness of the impact of digital among employees of PostNL.
The retail market is an always changing, fast moving market, requiring its’ players to be adaptable and future-proof. Focusplaza is a food and DYI-retail member organisation. They select the most insightful developments and trends and organise inspiring events, informative workshops and study-trips abroad for their members.
Waar voorheen samenwerking op ICT gebied gevonden werd in gemeenschappelijke ICT-omgevingen, zien wij in toenemende mate behoefte ontstaan om deze gezamenlijke ICT omgevingen (onder andere gedeelde Microsoft tenant en werkplekinrichting), tussen gemeenten en andere instanties te ontvlechten.
VRTogether is een mediaproject dat door de Europese Commissie wordt gefinancierd in het kader van het H2020-programma. Het duurde 3 tot 4 jaar (2017-2021) en beschikte over een budget van 3,9 miljoen euro.
Ons Shared Service Centrum is een samenwerkingsverband tussen de gemeenten Kampen, Zwolle, Dalfsen, Westerveld, Zwartewaterland en de provincie Overijssel. Ons verleent diensten op het gebied van Inkoop, Personeel- en Salarisadministratie en ICT.
De organisatie besproken in deze reference case verzocht Sound om haar tot leider op het gebied van hybride werken te maken in de grootzakelijke markt. Hybride werken is de vorm waarbij medewerkers van organisaties en bedrijven deels thuis en deels op kantoor werken.