Digital Maturity Scan

Het doel van de Digital Maturity Scan is om inzicht te krijgen in de digitale volwassenheid van de afdeling, onderliggende teams en individuele medewerkers. Het belangrijkste onderscheidende kenmerk van de Digital Maturity Scan is de data gedreven innovatie aanpak die leidt tot gefocuste verandering en onderbouwende kennis die transformatie mogelijk maakt.

Door met de Digital Maturity Scan ambitiepatronen en de huidige staat van digitale volwassenheid bloot te leggen, kan de organisatie in een snel en gericht tempo veranderen. De Digital Maturity Scan biedt organisaties de mogelijkheid om gefocuste transformaties met zekerheid en met data gedreven objectiviteit in te zetten. Het stelt jouw organisatie in staat om een stappenplan te vormen van actiegerichte inzichten die leiden tot een digitale mindset.

Als zodanig ondersteunt de Digital Maturity Scan niet alleen digitale transformatie, maar drijft deze zelfs aan. De uitkomst helpt om objectief de belangrijkste aandachtsgebieden te bepalen. Deze output creëert bruikbare inzichten waardoor het mogelijk is om data gedreven en met focus te bepalen wat er veranderd moet worden, waarom het veranderd moet worden en in welke volgorde de verandering moet worden doorgevoerd.

De Digital Maturity Scan ziet er in essentie als volgt uit:

1. Digital Maturity Scan (nulmeting)

De Future of Work wordt concreet gemaakt en gemeten voor uw organisatie. Waar liggen de kansen om meer datagedreven te werken en waar moeten de prioriteiten liggen om processen te verbeteren. Binnen 4 domeinen (strategie, mensen, processen en technologie) onderverdeeld in 7 subsectoren wordt een individuele vraag gesteld.

2. GAP-analyse

Op basis van de Digital Maturity Scan wordt een analyse uitgevoerd om de gaten in kennis en vaardigheden binnen de teams te identificeren.

3. Post-processing

De datagedreven output van de Digital Maturity Scan moet leiden tot gefocuste en innovatieve input in de te ontwerpen roadmap. In een gezamenlijke sessie met de teams van de organisatie zullen we de uitkomsten van de Digital Maturity Scan doornemen en kwalitatief valideren. De output van deze sessies is essentieel voor het ontwerpen van een intern gedragen en geprioriteerde roadmap voor en door de teams waarin de ontwikkeling naar het volgende Digital Maturity niveau centraal staat.

4. Roadmap

Sound kan binnen het programma verschillende gefocuste modules aanbieden die specifiek ingaan op de gaps die vanuit de Digital Maturity Scan zijn geanalyseerd en de daaropvolgende roadmap ondersteunen. Deze roadmap bestaat uit diverse co-creatieve bouwstenen, te beginnen met een kick-off gevolgd door diverse leerinterventies in de daarop volgende 3 weken. De exacte inhoud kan enkel datagedreven bepaald worden, maar contacteer ons[link] indien je meer wenst te weten over een mogelijke selectie.

5. Track

na afloop van het programma worden de deelnemers opnieuw gevraagd naar hun voortgang en worden hun prestaties gemeten aan de hand van succescriteria.

6. Adapt

op basis van de resultaten en evaluatie kan een plan worden gemaakt voor additionele ondersteuning.

Aangezien we in een tijdperk leven waarin technologie veel van onze taken kan overnemen, is het interpreteren van deze gegevens datgene wat ons waarde geeft en waar wij als mensen moeten leren hoe we op de meest optimale manier met technologie kunnen omgaan en samenwerken. Als we vastgeroest zijn in ons denken, en dus een fixed perspective aannemen, zullen we nooit de groeimogelijkheden zien die meerdere perspectieven ons wel bieden. De Digitale volwassenheid Scan stelt deelnemers in staat om in korte tijd grote stappen in volwassenheid te zetten.

KPN is a Dutch provider of telecom and IT services and provides consumers landlines, mobile connections, internet, and TV. They also provide complete telecom- and IT services for the business market. As the telecom market stabilized in the Netherlands years ago, IT services are important to KPN for growth. The relatively new proposition ‘Workplace’ is one of those services where IT and Cloud services are combined and has the potential to help KPN grow their business.
In 2020 Citius Fiber, a new player on the glass fiber player, launched. The brand stands for reliable and affordable access to internet, TV and (landline) telephony. Together with BAM Infra Telecom, Citius Fiber started developing a glass fiber network in Prinsenbeek in 2020, with the goal to give 5.000 households access to Gigabit internet. Citius Fiber and BAM Infra Telecom were responsible for the (technical) preparation, building permits, financing, and the development and maintenance of the network.
PostNL is one of the largest postal companies operating in the Benelux; their core business is the efficient delivery of post. Like any other postal company, PostNL is dealing with a decline of the traditional postal business and a steep growth of the parcel business. The impact of new technologies and digitization is enormous. Together with PostNL Sound developed a customized workshop to increase awareness of the impact of digital among employees of PostNL.
The retail market is an always changing, fast moving market, requiring its’ players to be adaptable and future-proof. Focusplaza is a food and DYI-retail member organisation. They select the most insightful developments and trends and organise inspiring events, informative workshops and study-trips abroad for their members.
Waar voorheen samenwerking op ICT gebied gevonden werd in gemeenschappelijke ICT-omgevingen, zien wij in toenemende mate behoefte ontstaan om deze gezamenlijke ICT omgevingen (onder andere gedeelde Microsoft tenant en werkplekinrichting), tussen gemeenten en andere instanties te ontvlechten.
VRTogether is een mediaproject dat door de Europese Commissie wordt gefinancierd in het kader van het H2020-programma. Het duurde 3 tot 4 jaar (2017-2021) en beschikte over een budget van 3,9 miljoen euro.