Strategy Development

Sound helpt je bij het creëren van een uitgesproken visie voor je bedrijf. In 50 dagen ontwikkelen we een heldere visie op toekomstige technologische ontwikkelingen in jouw bedrijf, en dagen we je huidige doelstellingen en innovaties uit vanuit dit nieuwe perspectief. Dit agile programma levert een coherente en gevalideerde digitale strategie op, een gedegen innovatie roadmap, en een concrete weg vooruit.

Wij helpen organisaties om nieuwe strategische roadmaps te ontwikkelen om toekomstgerichte technologie te adopteren in een iteratief en sprint-format. Wij geven je een competitief voordeel door het definiëren van je onderliggende digitale (data) strategie die de klant- en werknemerservaring zal verbeteren, groei mogelijk zal maken en je organisatie zal klaarstomen voor de verdere realisatie van je digitale potentieel.

Ons strategie ontwikkelingsprogramma helpt je om strategische doelen voor om te zetten naar realiteit door middel van:

  • Het verduidelijken van jouw visie
  • Het verzamelen en analyseren van informatie via onze Digital Maternity Scan[link] om de status van het bedrijf en de medewerkers in kaart te brengen.
  • Formuleren van een data-onderbouwde strategie
  • Strategie-implementatie en testen in sprints
  • Strategie monitoring via interne en externe evaluatie
  • Analyseren van de impact van de nieuwe strategie

Sound’s Strategy Development helpt je beter en sneller te bouwen aan je toekomstige bedrijf. Neem nu contact met ons op!

PostNL is one of the largest postal companies operating in the Benelux; their core business is the efficient delivery of post. Like any other postal company, PostNL is dealing with a decline of the traditional postal business and a steep growth of the parcel business. The impact of new technologies and digitization is enormous. Together with PostNL Sound developed a customized workshop to increase awareness of the impact of digital among employees of PostNL.
The retail market is an always changing, fast moving market, requiring its’ players to be adaptable and future-proof. Focusplaza is a food and DYI-retail member organisation. They select the most insightful developments and trends and organise inspiring events, informative workshops and study-trips abroad for their members.
Waar voorheen samenwerking op ICT gebied gevonden werd in gemeenschappelijke ICT-omgevingen, zien wij in toenemende mate behoefte ontstaan om deze gezamenlijke ICT omgevingen (onder andere gedeelde Microsoft tenant en werkplekinrichting), tussen gemeenten en andere instanties te ontvlechten.
VRTogether is een mediaproject dat door de Europese Commissie wordt gefinancierd in het kader van het H2020-programma. Het duurde 3 tot 4 jaar (2017-2021) en beschikte over een budget van 3,9 miljoen euro.
Ons Shared Service Centrum is een samenwerkingsverband tussen de gemeenten Kampen, Zwolle, Dalfsen, Westerveld, Zwartewaterland en de provincie Overijssel. Ons verleent diensten op het gebied van Inkoop, Personeel- en Salarisadministratie en ICT.
De organisatie besproken in deze reference case verzocht Sound om haar tot leider op het gebied van hybride werken te maken in de grootzakelijke markt. Hybride werken is de vorm waarbij medewerkers van organisaties en bedrijven deels thuis en deels op kantoor werken.