Digitale toekomst van gemeente Zwartewaterland

Op weg naar de digitale toekomst sluit de gemeente Zwartewaterland zich aan bij SSC Ons. Ons Shared Service Centrum is een samenwerkingsverband tussen de gemeenten Kampen, Zwolle, Dalfsen, Westerveld, Zwartewaterland en de provincie Overijssel. Ons verleent diensten op het gebied van Inkoop, Personeel- en Salarisadministratie en ICT.

SSC Ons heeft Sound gevraagd om de technische, organisatorische en processen transformatie te realiseren. Ervaringen met Sound met de implementatie van Office 365 binnen SSC Ons zelf, gaven het vertrouwen het projectmanagement van de onboarding van de ICT dienstverlening van de gemeente Zwartewaterland door Sound te laten uitvoeren.

Middel

Begin 2021 is het project gestart waarbij in de eerste fase een gedegen scenario afweging en keuze is gedaan. Wat is de beste weg naar de digitale toekomst voor de gemeente Zwartewaterland? Een directe overgang naar volledige clouddienstverlening voor de werkplek en housing & hosting of eerst naar de huidige bewezen on premise omgeving van SSC Ons?  Gekozen is om te onboarden naar de bestaande SSC Ons on premise omgeving en daarbij zoveel mogelijk te anticiperen op de toekomst in de cloud. Bijvoorbeeld door de werkplek voor de medewerkers te baseren op een Office 365 werkplek.

Op basis van het gekozen scenario bevindt het project zich nu in een design- en bouwfase. Het doel en de planning is om in Q4 2021 de daadwerkelijke ICT-transitie te gaan uitvoeren.

Parallel aan dit technische traject is onder aansturing van de Sound projectmanager ook een business change doorgevoerd in Q1. Het ICT incident- en changeproces is in nauwe samenwerking met alle betrokkenen opnieuw ingericht. Na een uitgebreide en zorgvuldige businessimplementatie is de Servicedesk SSC Ons op 29 maart 2021 live gegaan voor dienstverlening aan de gemeente. Drie maanden later is de conclusie dat deze change succesvol is uitgevoerd en geborgd. De Selfserviceportal SSC Ons wordt, zoals beoogd en gewenst, door de medewerkers van de gemeente gebruikt als primaire kanaal voor het doen van de meldingen. Daarmee is dit een voorbeeld voor de andere partners van SSC Ons! 

Resultaat

De tot nu toe behaalde resultaten door Sound zijn als volgt:

  1. Opstellen projectplan technische en business implementatie
  2. Ontwerp en transitieplan iteratief vastgesteld en goedgekeurd
  3. Servicedesk dienstverlening live
  4. Transitie mobiele telefonie (140 abo’s) naar SSC Ons contract met een bulkportering naar een andere telecomprovider
  5. Realisatie glasvezel connectie Zwartewaterland en SSC Ons

More cases

Waar voorheen samenwerking op ICT gebied gevonden werd in gemeenschappelijke ICT-omgevingen, zien wij in toenemende mate behoefte ontstaan om deze gezamenlijke ICT omgevingen (onder andere gedeelde Microsoft tenant en werkplekinrichting), tussen gemeenten en andere instanties te ontvlechten.
VRTogether is een mediaproject dat door de Europese Commissie wordt gefinancierd in het kader van het H2020-programma. Het duurde 3 tot 4 jaar (2017-2021) en beschikte over een budget van 3,9 miljoen euro.